Dofinansowane szkolenia
                                            Szanowni Państwo,
Dotyczy: Możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia przez przedsiębiorców z kategorii MŚP i ich pracowników mających siedzibę, oddział, miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie  subregionów:
 - rzeszowskiego - SR (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski),
- krośnieńskiego - SK: (krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski),
- tarnobrzeskiego - ST (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski).
 
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53A, zaprasza do współpracy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców  zainteresowanych dofinansowaniem usług rozwojowych (dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych), w tym szkoleń.
 
W związku z uruchomieniem  Podmiotowego Systemu Dofinansowania w subregionach: rzeszowskim, krośnieńskim, tarnobrzeskim pragniemy zaprosić Państwa na szkolenia dofinansowane. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych, które mają na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców oraz ich pracowników np.
- szkolenia- np. Excel lub inne szkolenia komputerowe
- warsztat-np.  umiejętności facylitacji lub obliczania urlopów dla pracowników
- diagnoza- np. diagnoza potrzeb rozwojowych oraz kompetencji pracowników
- doradztwo- np.  jak zoptymalizować procesy w firmie
- coaching – np. czyli pomoc w rozwoju
- mentoring – np. czyli pomoc  w osiągnięciu wyznaczonych celów
- studia podyplomowe- np. studia z zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Wsparcie to, skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”
ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP
od 05.11.2018 r. od godz. 7:00 do 16.11.2018 r. do godz. 15:30
 
INFORMACJA:w sytuacji, gdy wartość dofinansowania, wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych przekroczy w danym naborze dostępną alokację, operator może skrócić termin przyjmowania wniosków. W sytuacji, gdy wartość wsparcia, wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych będzie wyższa niż dostępna alokacja, pierwszeństwo (zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu wsparcia w ramach podmiotowego systemu finansowania - PSF) w przyznaniu dofinansowania będą miały zgłoszenia, obejmujące największą liczbę pracowników o niskich kwalifikacjach.
Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.
Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym samozatrudnione - podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b) małe przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c) średnie przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.
Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysiecy złotych).
Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa:

 
  Status przedsiębiorstwa  Alokacja na dany nabór
1 Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione 372 960,00 PLN
2 Małe przedsiębiorstwa 243 000,00 PLN
3 Średnie przedsiębiorstwa 125 400,00 PLN
  Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 05.11.2018 r. od godz. 7:00 do 16.11.2018 r. do godz. 15:30.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Operatorzy regionalni:
Subregion tarnobrzeski - Stalowowolska Strefa Gospodarcza 
 
NABÓR VII 05.11.2018-16.11.2018
NABÓR VIII 22.11.2018-05.12.2018
NABÓR IX 10.12.2018-21.12.2018

Subregion przemyski - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.
Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych 01.07.2018 r. - 31.12.2021 r.

Subregion krośnieński "SK"  od 20 listopada do 1 grudnia 2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców do kontaktu z naszym Ośrodkiem.
Zapewniamy:
 

  • wsparcie na etapie aplikowania o dotację, oraz
  • pomoc w doborze szkolenia, a także
  •  profesjonalną realizację szkoleń.

 
Zachęcamy do rejestrowania się w Bazie Usług Rozwojowych  na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, co znacznie przyspieszy proces ubiegania się o dotację na szkolenia.
 
                        Kontakt:
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.
Ul. Rejtana 53 
35-326 Rzeszów
Tel.(17) 85 00 678
e-mail:  biuro@posd.pl

 
 
 


SZKOLENIA BUR
Serdecznie zapraszamy do współpracy  wszystkich przedsiębiorców i pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem usług rozwojowych ,w tym szkoleń dostępnych w bazie usług rozwojowych.Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych ,które mają na celu nabycie i potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracodawców oraz ich pracowników.

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]