5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23

Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna
Działanie FEPK.05.03 Dostępność


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.


Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.


Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach

Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. do godz. 23.59.


Niezbędne dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-3-dostepnosc-nabor-nr-fepk-05-03-iz-00-001-23

2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-001/23 – aglomeracje od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLMPriorytet FEPK.02 Energia i środowisko
Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:
 • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczania ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej, w tym przygotowanie osadów ściekowych do ostatecznego zagospodarowania.
 • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej.


Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %


Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 5 września 2023 r. do godz. 23:59.


Niezbędne dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-001-23

2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-002/23 – aglomeracje od 10 tys. do poniżej 15 tys. RLM


Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko
Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:
 • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczania ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej, w tym przygotowanie osadów ściekowych do ostatecznego zagospodarowania.
 • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej.


Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.


Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 5 września 2023 r. do godz. 23:59.


Niezbędne dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-002-23

2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę

Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko
Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:
 • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, m.in. działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowania strat wody, poprawy efektywności wykorzystania wody, w tym w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody, w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach.


Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.


 Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023r. do godz. 23:59.


Niezbędne dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-003-23

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]