CDN OPTIMA
Program szkolenia: ”CDN OPTIMA”
 
 
I Dzień
Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA  
 • Struktura programu 
 • Standardowe przyciski obsługujące program  
Przyciski dostępne w pasku zadań 
Listy EIP 
Pola SPIN  
Zaznaczanie pozycji na liście 
 • Pasek skrótów CDN OPT!MA  
Moje skróty 
Konfiguracja programu CDN OPT!MA  
 • Założenie nowej bazy danych 
Konfiguracja programu CDN OPT!MA - ćwiczenia 
·        Ćwiczenia: Założenie nowej bazy danych 
                                                 Konfiguracja bazy danych 
                                                 Wprowadzenie operatora 
Słowniki
·        Lista banków
Numeracja rachunków  
Import listy banków  
·        Kategorie 
·        Lista kontrahentów  
·        Grupy kontrahentów  
·        Formularz kontrahenta 
·        Lista pracowników/ wspólników  
·        Lista urzędów  
Słowniki – ćwiczenia 
 • Ćwiczenia: Wprowadzenie listy banków  
                               Wprowadzenie listy kategorii
                               Wprowadzenie kontrahentów  
Moduł Kasa/Bank 
 • Konfiguracja modułu krok po kroku 
 • Rejestry kasowe/bankowe 
Struktura rejestru 
Formy płatności
Kilka rachunków bankowych 
 • Preliminarz płatności
Funkcje dodatkowe 
Elektroniczna wymiana danych z bankiem  
Wydruki przelewów  
 • Rozliczenia 
 • Kompensaty 
 • Automatyczne rozliczenia z podmiotem  
Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia 
 • Ćwiczenia: Rejestry kasowe/bankowe 
                               Planowane płatności - zdarzenie w preliminarzu płatności
                               Planowane płatności – funkcja Podziel
                               Zapisy kasowe/bankowe 
                               Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością 
                               Planowane płatności – funkcja Rozlicz 
                               Kompensata zapisów kasowych 
 
Moduł Handel
 • Struktura modułów  
 • Konfiguracja modułu fakturującego krok po kroku 
 • Konfiguracja modułu magazynowego krok po kroku 
 • Cennik 
Grupy towarów  
Jednostki miary 
Grupy cenowe 
Formularz towaru 
Ustalanie cen sprzedaży 
 • Warunki sprzedaży dla kontrahentów  
 • Zasoby 
 • Dokumenty w systemie 
Faktury Sprzedaży 
Paragony 
Rezerwacje Odbiorcy 
Faktury Pro-Forma 
Faktury Zakupu 
Edytowalna tabela VAT na FZ 
                       
Moduł Handel - ćwiczenia 
 • Ćwiczenia: Konfiguracja modułu Faktury 
                               Konfiguracja modułu CDN OPT!MA Handel
                               Karta ewidencyjna towaru 
                               Wprowadzenie bilansu otwarcia 
                               Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta 
                               Faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem  
                               Kontrahent o statusie osoba fizyczna 
                               Faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką 
 Faktura płatna w ratach 
                               Rozliczenie zaliczki
                               Faktury zaliczkowe 
                               Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT 
 
Moduł Handel cd.
Przyjęcie Zewnętrzne
Wydanie Zewnętrzne
Bilans Otwarcia
 • Anulowanie dokumentu 
                        Płatności a dokumenty anulowane 
 • Dokumenty korygujące 
 • Dokumenty w buforze 
 • Dokumenty w walucie obcej
Konfiguracja 
Nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa 
                        Import spoza krajów Unii Europejskiej
                        Kurs waluty 
                        VAT na dokumentach w walucie 
 • Kompletacja 
 • Współpraca z modułem Kasa/Bank 
                        Rozliczanie zaliczek 
 • Współpraca z modułem księgowym – Rejestry VAT 
 • Kilka magazynów w firmie 
 • Moduł CDN Detal
 
 
Moduł Handel - ćwiczenia 
Ćwiczenia:     Konfiguracja modułu Handel
                    Faktura zakupu - edytowalna tabela VAT 
                     Handel - od rezerwacji do wydania towaru 
Magazyn - konwersja kilku dokumentów WZ do faktury sprzedaży 
Magazyn - od zamówienia do faktury zakupu 
Magazyn - najpierw faktura zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu 
Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do faktury zakupu 
Anulowanie dokumentu 
Dokumenty korygujące 
 
 
II Dzień
Moduł Księga Podatkowa
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja ryczałtowa
 • Rejestry VAT
 • Ewidencja dodatkowa
 • Księga inwentarzowa
 • Ewidencja wyposażenia
 • Różnice kursowe
 • Deklaracja VAT
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
Moduł Księga Podatkowa –ćwiczenia
 • Ćwiczenia:     Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP
Zapisy bezpośrednie
Ewidencja VAT
Ewidencja dodatkowa
Ewidencja środków trwałych
Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
 
Moduł Księga Handlowa
 • Plan kont
Konta księgowe
 • Bilans otwarcia
 • Zapisy księgowe
Dziennik (zapisy księgowe)
 • Księgi rachunkowe – wydruki
 • Ewidencja vat
 • Deklaracja vat-7
 • Ewidencja dodatkowa
 • Schematy księgowe
Nagłówek schematu księgowego
Element schematu księgowego
 • Zestawienia księgowe
Definiowanie zestawienia
 • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
 • Ewidencja wynagrodzeń deklaracja PIT-4
 • Ewidencja środków trwałych
 
Moduły: Księga Handlowa i Środki trwałe -ćwiczenia
 • Ćwiczenia:     Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT
Plan kont
Bilans otwarcia
Bezpośrednie zapisy księgowe
Ewidencja vat
Ewidencja dodatkowa
Schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży
Schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów
Schematy księg. – wzorzec księgowania zakupów
Schematy księg. – wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
Schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowego
Schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
Zestawienia księgowe
Zaliczka na pit-36/pit-36l
Ewidencja wynagrodzeń
Ewidencja środków trwałych
 
 
III Dzień
 
Moduł płace i kadry
 • Przeznaczenie modułu
 • Moduł płace i kadry w systemie cdn opt!ma
 • Konfiguracja modułu płace i kadry
 • Lista pracowników
 • Wprowadzanie danych personalnych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Zamykanie / otwieranie wypłat i list plac
 • Księgowanie list płac
 • Deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Współpraca z modułem KASA/BANK
 • Współpraca z programem Płatnik i Peron (SODIR)
 
Moduł płace i kadry - ćwiczenia
 • Ćwiczenia:     Dodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy
Definiujemy kalendarz za pomocą serii
Definiujemy limit nieobecności
Definiujemy nieobecność z prawem do wynagrodzenia
Definiujemy dodatek stażowy
Definiujemy potrącenie netto
Wpisanie pracownika na listę
Zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
Przypisujemy pracownikowi kategorię
Ustalamy schemat płatności gotówka/ROR
Przyznanie dodatku stażowego pracownikowi
Dodajemy pracownikowi limity nieobecności
Zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
Odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu
Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem (etatowym)
Ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem (zleceniobiorcą)
Definiowanie list płac
Wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
Uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element
Seryjne naliczenie wypłat etatowych
Seryjna wypłata dodatku na liście „innej”
Wypłata umów zleceń
Udzielamy zaliczki netto na poczet przyszłych poborów
Udzielamy pracownikowi pożyczki
Modyfikacja schematu płatności w wypłacie
Wypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu
Wypłata etatowa ze spłatą zaliczki i raty pożyczki
Zamykanie list płac
Księgowanie listy płac do książki podatkowej (KP)
Przygotowanie zestawienia zal. Na podatek dochodowy i PIT-4R
Przygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do programu Płatnik

 


 

 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]